Like Us

banner image
NGƯỜI HÙNG CỦA CHÚA NGƯỜI HÙNG CỦA CHÚA Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 21, 2019 Rating: 5

CHUỖI KHỐN

August 21, 2019
[Niệm ý Mt 23:13-32] KHỐN vì sống ác quá Không muốn vào Nước Trời Mà còn khóa chặt cửa Ngăn cản hết mọi người KHỐN vì thó...
CHUỖI KHỐN CHUỖI KHỐN Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 21, 2019 Rating: 5

SỰ THẬT MẤT LÒNG

August 21, 2019
[Niệm ý Lc 13:22-30] Không thể nhận Ơn Cứu Ðộ Nếu không mau mắn đổi thay Giờ thương xót sẽ kết thúc Chẳng có ai kịp trở tay ...
SỰ THẬT MẤT LÒNG SỰ THẬT MẤT LÒNG Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 21, 2019 Rating: 5

NGƯỜI CHÂN THẬT

August 21, 2019
(Thánh Batôlômêô – Βαρθολομαῖος, Bartholomaíos, Bartholomäus) Ba-tô-lô-mê-ô Kinh nghiệm và hiểu biết Nên bảo Na-da-rét Chẳng c...
NGƯỜI CHÂN THẬT NGƯỜI CHÂN THẬT Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 21, 2019 Rating: 5
MỘT ĐỒNG MỘT ĐỒNG Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 21, 2019 Rating: 5

NGƯỢC CHIỀU

August 20, 2019
[Niệm ý Mt 23:1-12 ≈ Mc 12: 38-40; Lc 11: 43-46; 20:45-47] Tòa nào cũng có độ cao Đứng cao mà nói ra sao mới cần Kinh sư, biệt p...
NGƯỢC CHIỀU NGƯỢC CHIỀU Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 20, 2019 Rating: 5

Y PHỤC NHÂN ĐỨC

August 20, 2019
[Niệm ý Mt 22:1-14 ≈ Lc 14:15-24] Ai cũng có thiệp mời dự tiệc cưới Tiệc miễn phí, hãy cùng đến chung vui Dù bận gì cũng đến, đừ...
Y PHỤC NHÂN ĐỨC Y PHỤC NHÂN ĐỨC Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 20, 2019 Rating: 5

LÝ CÙN

August 19, 2019
[Niệm ý Mt 22:34-40 ≈ Mc 12:28-34; Lc 10:25-28] Nhóm Sa-đốc lốc cốc Chuyên gia lý sự cùn Chúa làm cho câm họng Hết ra vẻ “cụ ...
LÝ CÙN LÝ CÙN Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 19, 2019 Rating: 5

NỮ VƯƠNG ĐỒNG TRINH

August 19, 2019
Kính chào Thánh Mẫu từ nhân Nữ Vương Thiên Quốc, chúng con kính mừng Trọn đời khiêm hạ xin vâng Mẹ hằng cứu giúp, xót thương mọi ...
NỮ VƯƠNG ĐỒNG TRINH NỮ VƯƠNG ĐỒNG TRINH Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 19, 2019 Rating: 5

NỖ LỰC

August 19, 2019
Nỗ lực là rán sức, cố gắng tối đa khi thực hiện điều gì đó. Văn sĩ Triết gia Elbert Green Hubbard (1856-1915, Hoa Kỳ) nói:  “Không biết ...
NỖ LỰC NỖ LỰC Reviewed by TRẦM THIÊN THU on August 19, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.